Bli medlem

Klappar ditt hjärta för Noras framtid? Då ska du bli medlem i Norapartiet!

Norapartiet arbetar för Noras framtid. Genom att vara med i Norapartiet får du möjlighet att tillsammans med oss påverka Noras utveckling. Livet blir både mer intressant och meningsfullt när man är med och påverkar.

Som medlem kan du vara stödjande eller aktiv, du bestämmer hur mycket du vill engagera dig. Som medlem inbjuds du till partimöten där vår politik utformas och utvecklas, och våra företrädare väljs. Du erbjuds att vara med på informationsmöten, seminarier, externa möten med väljare och andra aktiviteteter.

Jag vet hur viktigt det är med bra kvalitet. Utan kvalitet finns stor risk att pengar slarvas bort, pengar som behövs till att utveckla t ex skola, äldreomsorg – till att utveckla vår välfärd. Under flera år har jag sett dåligt underbyggda och ekonomiskt osunda beslut fattas, uppföljning av byggprojekt och andra större beslut har varit bristfällig. ”Så här får det inte fortsätta”, tänkte jag. Jag valde att engagera mig politiskt i Norapartiet. Med ordning och reda, underbyggda beslut och uppföljning blir ekonomin sund och allas rätt till god livskvalitet kan tillgodoses.

Johan_Norasjönrunt

 

 

 

 

 

Johan Lundqvist, långdistanslöpande distriktsläkare

Medlemsansökan

Jag vill bli medlem i Norapartiet. Medlemsavgift 100 kr/år.