0587-33 00 86 np@norapartiet.se

Historia

Norapartiet bildades av en skara Nora-entusiaster inför valet 2010. Utgångspunkten var att jobba för ett uthålligt Nora både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Något som Noras politiker dittills tyvärr inte lyckats åstadkomma. Valet 2010 blev en succé för Norapartiet. Vi fick fem mandat i kommunfullmäktige och en majoritet bildades med C, FP, KD, M, MP och NP.

Inledningsvis fungerade samarbetet bra och under första året nåddes många goda resultat. Men förbättringar kräver ibland stora förändringar, vilket gjorde att det började ”blåsa motvind”. Hösten 2011 hoppade ett parti av och majorietsläget ändrades. Vi valde då att lämna det formella samarbetet. Den nya majoriteten mellan S och M förklarade att de inte skulle bedriva partipolitik under resten av mandatperioden! Valet av ny majoritet skapade åter en arena för politisk passivitet och interna positioneringar.

Under mandatperioden har Norapartiet varit mest aktiv bland de politiska partierna. Vi har lagt flest motioner och svarat för drygt 70 % av de interpellationer och frågor som lyfts i fullmäktige.

När mandatperioden började vände vi med stor entusiasm på stenar och hittade mycket som inte borde finnas där. Vi drev, kanske alltför ivrigt, på för att få till stånd åtgärder. Det visade sig att vi underskattat tiden det skulle ta för oppositionspartierna att börja driva en aktiv politik, vilket skapat en del kritik.

Från många håll har vi också fått beröm för mod, demokratisk styrka och framsynthet. Vi har uppskattats för våra krav på tydliga mål, effektiv uppföljning, ordning och reda samt sund ekonomi.