Glasstorget i Nora äntligen klart nu när mandatperioden snart tar slut!

Hur (M) och (S) skött sig under mandatperioden råder det delade meningar om, men det har definitivt inte varit en stark och tydlig styrning vilket har märkts i stort som smått.

Hur har de styrande då hanterat projektet ”Glasstorget”? Den initiala budgeten som var beslutad av fullmäktige var 1,7 miljoner. Redan från början visade det sig att denna budget inte skulle hålla. Kommunstyrelsens ordförande valde att påbörja projektet ändå och godkände att endast en del av projektet skulle utföras för 1,7 miljoner. För resterande del begärdes ytterligare 1,9 miljoner ur investeringsbudgeten för 2014.

Nu när torget är klart så vore det inte mer än rätt att även slutnotan redovisas, men det verkar inte de styrande i Nora vilja. Kommer det att framkomma ytterligare kostnader så att även den utökade budgeten med 1,9 miljoner kommer att överskridas? Vem ska då stå för notan? Skattebetalarna i Nora? Går man igenom hela händelseförloppet kan man konstatera att det gjorts felaktigheter från upphandling till färdigställande som medfört ständiga merkostnader. Norapartiet tycker att Noraborna, inför kommande val, har rätt att få veta vilka merkostnader de styrande förorsakat vad gäller projektet ”glasstorget”.