Norapartiets valmanifest

Norapartiets mål är att driva frågor och aktiviteter som skapar och utvecklar en ansvarsfull politik för hållbar utveckling med god livskvalitet för Nora. Under mandatperioden 2010-2014 har vi drivit en mängd frågor för att uppnå detta. I vårt valmanifest beskriver vi vad vi, med fortsatt entusiasm och stort engagemang, kommer att jobba vidare med.