0587-33 00 86 np@norapartiet.se

Hindrat höjning av VA-taxan

SBB har i sju år tagit ut för mycket i VA-taxa och hade beslutat sig för att även till 2018 lagvidrigt höja taxan med 4%. Men genom vår protest i fullmäktige blev det ingen höjning av taxan.